The Goal Is To Improve Function

Beweeg weer pijnvrij en met plezier

Heb je pijn met bewegen of onopgeloste klachten? My Personal Potential streeft ernaar jouw pijnklachten met gemiddeld 3 tot 5 behandelingen te verhelpen. Een eenmalige behandeling met afname van de pijn is ook zeker geen uitzondering.

Het doel van de Mylogenics behandeling is het herstellen van de optimale structuur, beweging en functie van de diverse weefsels. Als gevolg van acute blessures, herhaalde bewegingen en constante druk of spanning kunnen er verklevingen ontstaan. Deze verklevingen veroorzaken de pijnlijke- en daardoor vaak ook beperkte bewegingsmogelijkheid

Middels hele specifieke behandeltechnieken worden de verklevingen in de diverse structuren opgeheven en verkleefde zenuwvezels en bloedvaten losgemaakt.

Met de Mylogenics™ behandelmethode worden zwakke schakels direct versterkt, wordt een doelgericht trainingsschema gemaakt en wordt indien noodzakelijk het herstel bevorderd met behulp van de juiste voeding en supplementen. Het doel van Mylogenics™ is het herstellen van de lichaamsfuncties waardoor het zelfhelend vermogen van het lichaam zijn werk kan doen.

Hoe verloopt een Mylogenics behandeling?

Een Mylogenics behandeling is eigenlijk een combinatie van onderzoek en behandelen. De Mylogenics Practitioner evalueert met zijn/haar handen de textuur, de spanning, de bewegingsuitslag en de functie van de spieren, peesplaten, pezen, banden en zenuwen.

Afwijkende structuren worden met specifieke protocollen en bewegingspatronen behandeld.

De visie en aanpak die daaraan ten grondslag liggen zijn uniek voor de Mylogenics behandelmethode. Deze zorgen ervoor dat de Practitioner (behandelaar) de geïdentificeerde problemen heel direct en effectief kan behandelen.

Dit maakt Mylogenics tot de meest innovatieve en geavanceerde behandelmethodieken van dit moment.

Mylogenics is een niet invasieve en veilige manier van behandelen. De Mylogenics behandeling kent geen bijwerkingen en levert direct zeer goede resultaten en directe pijnverlichting op.

Juist vanwege de grote effectiviteit van Mylogenics duren de behandelingen relatief kort (20 – 30 minuten) en afhankelijk van de aard van de klacht zijn 2-5 behandelingen meestal al afdoende.

Zelfs het totaal wegnemen van de pijnklacht of het verhelpen van chronische klachten met slechts één behandeling is geen uitzondering!

Tevens zullen we diverse specifieke neurologische testen uitvoeren om de functie van het neurologisch systeem in kaart te brengen en indien nodig te optimaliseren.

Een behandeling kent geen bijwerkingen en levert snel zeer goede resultaten.

Vanwege de grote effectiviteit van MuscleRelease duren de behandelingen relatief kort. Een behandeling duurt gemiddeld 20-30 minuten. Afhankelijk van de aard van de klacht zijn gemiddeld genomen 2 tot 5 behandelingen nodig, maar niet zelden is zelfs een éénmalige behandeling al voldoende voor het verhelpen van chronische klachten. Om toekomstige blessures en klachten te voorkomen wordt uitleg gegeven over de oorzaak van de klacht en worden specifieke preventieve oefeningen meegegeven.

De behandeling kan over het algemeen gewoon worden uitgevoerd door de kleding heen. Het is hooguit mogelijk dat er gevraagd wordt om alleen het te behandelen deel te ontbloten. Afhankelijk van het te behandelen gebied is het dan ook aan te raden gemakkelijke kleding te dragen.

Hoe ontstaan (overbelasting-) blessures en chronische pijnen?

Overbelaste spieren (en andere weefsels) veranderen op 3 belangrijke manieren:
1. acuut (verrekkingen, scheuren, kneuzingen etc.)
2. chronische kleine beschadigingen (micro trauma)
3. gebrek aan zuurstof (hypoxia)

Al deze factoren kunnen er voor zorgen dat het lichaam verklevingen vormt. Dit zorgt ervoor dat de diverse weefsels die normaal vrij kunnen bewegen aan elkaar gaan kleven waardoor er pijn en ongemakken ontstaan. Als het aantal en de omvang van de verklevingen toeneemt worden spieren zwakker en korter, ontstaan er peesontstekingen en kunnen zenuwen beklemd raken. Dit kan verminderde beweging, krachtverlies en pijn veroorzaken. Als een zenuw wordt ingeklemd kan een patiënt tintelingen, een doof gevoel en/of spierzwakte ervaren.

De behandelmethode richt zich, in tegenstelling tot vele andere methoden, ook op het optimaal functioneren van het neurologisch systeem. Een dysfunctie in het neurologisch systeem wordt bij andere behandelmethoden in 80% van de gevallen niet eens opgemerkt of niet erkend. Met behulp van diverse technieken richt MuscleRelease zich wel op het optimaliseren van het neurologisch systeem waardoor er direct een afname van pijn kan worden ervaren evenals een spectaculaire krachttoename.

Huidige Behandelmethoden

Binnen de reguliere gezondheidszorg ligt de focus op symptoombestrijding. Hierdoor komt het nog te vaak voor dat er alleen wordt gekeken naar de plek waar de pijn zich voordoet. Ook wordt er dikwijls gewerkt volgens een standaard protocol en wordt er geen persoonlijke aanpak gehanteerd. Steeds meer mensen gaan op zoek naar nieuwe of alternatieve geneeswijzen, omdat de reguliere gezondheidszorg voor hen geen oplossingen meer heeft.

Behandelmethode door MUSCLERELEASE.

De oorzalen van veel blessures en lichamelijke klachten zijn vaak op een andere plek in het lichaam te vinden dan waar de pijn wordt gevoeld. De pijn wordt dan veroorzaakt doordat ergens anders in het lichaam bepaalde spieren hun taak niet uitvoeren. Dit is een spierdysfunctie. Doordat de spieren niet doen wat zij moeten doen, zijn er andere spieren die deze taak overnemen, oftewel het lichaam gaat ‘compenseren’. Dit compenseren leidt vaak tot pijnklachten en blessures, omdat de spieren die het moeten goedmaken overbelast raken en verstijven. Het is mogelijk dat er pas na jaren blessures of klachten ontstaan, maar in sommige gevallen gebeurt dat al heel snel. Door het spierstelsel te testen op spierdysfuncties is het mogelijk om snel vast te stellen waardoor de blessures of klachten worden veroorzaakt. Wanneer wij de spierdysfuncties of ‘zwakke plekken’ hebben gevonden, kunnen wij met onze technieken effectief, snel en op de juiste plaats in het lichaam behandelen. Hierdoor hoeft het lichaam niet meer te compenseren en kan weer vrij gaan bewegen.

Oorzaken van pijn en ziekte die je moet weten.

Voedingstoffen en Zuurstof

Voedingsstoffen worden essentieel genoemd wanneer deze niet door het lichaam zelf kunnen worden aangemaakt, maar wel van belang zijn.

Vergiftigen van uw lichaam

In de huidige tijd worden we als mens vaak belast met gifstoffen, zonder dat we het doorhebben. U kunt twee belangrijke maatregelen treffen.

Aanhoudende Stress

Stress is vaak net die druppel die de emmer doet overlopen waardoor pijn en ziekte een kans krijgen om te manifesteren in je lichaam.

Regelmatig worden therapeuten afgeleid door de gevolgen van een disfunctie. Ze focussen simpelweg meer op de symptomen zoals pijn, verminderde ROM enz., terwijl dat allemaal gevolgen zijn en niet per definitie de oorzaak aangeven.

Een goed vergelijk is bijv. een niet goed uitgelijnde auto. Wanneer een auto niet goed is uitgelijnd zal het stuur gaan trillen. Door volledig te focussen op de klacht, nl. op het trillende stuur, en de behandeling volledig daarop te richten door bijv. het stuur te vervangen, zullen we merken dat de klachten niet verdwijnen. Het trillende stuur is immers het gevolg en niet de oorzaak van de niet goed uitgelijnde banden!

Zolang we blijven proberen de klacht op te lossen door keer op keer het stuur te vernieuwen zullen de klachten blijven bestaan.

We moeten dus een gedegen systeem hebben waarmee we er zeker van zijn dat we de daadwerkelijke disfuncties kunnen vaststellen; de disfunctie die verantwoordelijk is voor de klacht. Mylogenics maakt voor het testen van de functies c.q. disfuncties van het lichaam gebruik van onder meer spiertesten, provocatietesten en lengtetesten.

Hierdoor kan de Mylogenics Practitioner gericht, snel en effectief de oorzaak van de klachten behandelen.

© Copyright - My Personal Potential